Hoppa till innehåll

KORTELIŲ SKAIČIAVIMAI

Įdomu, kaip apskaičiavome atskirų kortelių išmetamųjų teršalų kiekį? Čia galite išsamiai išnagrinėti pasirinktų kortelių skaičiavimus. Kortelės surūšiuotos pagal kategorijas. 

Taip pat rasite atsakymus į kai kuriuos dažniausiai užduodamus klausimus. Jei kyla neaiškumų arba turite klausimų dėl konkrečios kortelės, nedvejodami kreipkitės į mus el. paštu hello@climatecallgame.com. Pasistengsime atsakyti kuo greičiau!

Apskaičiuodami kortelėse nurodytus išmetamųjų teršalų kiekius, naudojome Chalmerso technologijos universiteto (Švedija) mokslininkų sukurtą skaičiavimo modelį. Dauguma skaičiavimams naudotų duomenų gauti iš mokslinių straipsnių, valdžios institucijų ir mokslinių tyrimų įstaigų ataskaitų bei statistinių duomenų bazių. Skaičiavimų paaiškinimuose (pamatysite spustelėję kiekvieną kategoriją) rasite daugiau informacijos apie naudotas nuorodas ir padarytas prielaidas. Be to, skiltyje „Šaltinių sąrašas“ rasite atrinktus svarbiausius šaltinius.

Kai kuriais atvejais skaičiavimai grindžiami pagrįstais įverčiais ir pagrįstomis prielaidomis. Visi skaičiavimai pagrįsti naujausiais turimais duomenimis, o apskaičiuoto išmetamųjų teršalų kiekio tikslumas patvirtintas lyginant jį su kitais paskelbtais duomenimis.

Žaidimas sukurtas siekiant įvertinti didžiausią su kiekvienu produktu ar veikla susijusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kad būtų galima palyginti korteles. Pavyzdžiui, gamybos metu išmetamas ŠESD kiekis buvo įtrauktas tik tada, kai jis laikomas reikšminga viso išmetamo ŠESD kiekio dalimi. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, apskaičiuojant skrydžių metu išmetamų teršalų kiekį, orlaivių gamybos metu išmetami teršalai neįtraukiami.

Apskritai atsižvelgėme tik į tiesioginį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir neįtraukėme netiesiogiai išmetamų teršalų bei kito netiesioginio poveikio klimatui. Taip yra todėl, kad netiesioginis poveikis yra gerokai labiau neapibrėžtas ir jį sunku įvertinti. Išimtis – netiesioginis dideliame aukštyje skrendančių orlaivių daromas poveikis klimatui, vadinamasis didelio aukščio poveikis, kuris įtrauktas į visus 2021 m. ir vėlesnius leidimus.

Išmetamųjų teršalų vertes galima laikyti pakankamai tiksliomis, o jų eilės tvarką – teisinga, o tai yra svarbiausias aspektas lyginant korteles. Vis dėlto skaičių nereikėtų laikyti tiksliais. Taip yra todėl, kad kai kurių skaičiavimuose naudojamų parametrų (pavyzdžiui, karšto vandens temperatūros arba automobilio sunaudojamų degalų kiekio) galimos vertės yra labai įvairios. Be to, dėl pasaulinės klimato sistemos sudėtingumo skaičiavimuose esama neapibrėžtumų, todėl sunku tiksliai įvertinti visą poveikį. 

Daugeliu atvejų skaičiavimuose naudojome vidutines arba „tipines vertes“, kad išmetamųjų teršalų vertės būtų kuo reprezentatyvesnės. Kortelėse nurodytos išmetamųjų teršalų vertės buvo suapvalintos. Todėl jos neturėtų būti laikomos tiksliomis ir absoliučiomis vertėmis, veikiau apytikslėmis ir vidutinėmis.

Kelios žaidimo kortelės simbolizuoja veiklą, kurią vykdant išmetami neigiami teršalai. Tai nereiškia, kad atmosferoje jau esančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis mažėja. Priešingai, tai reiškia, kad galima išvengti papildomo teršalų išmetimo. Kortelėse esantys skaičiai rodo išmetamųjų teršalų skirtumą tarp dviejų alternatyvių scenarijų, o prieš skaičius esantis minuso ženklas reiškia, kad galima sutaupyti.